ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dựa vào bảng số liệu: DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 - 2014 (đơn vị: nghìn ha)

  Năm

  Tổng số

  Cây hàng năm

  Cây lâu năm

  Tổng

  Trong đó: Lúa

  Tổng

  Trong đó:

  Cây công nghiệp

  2000

  12 644

  10 540

  7 666

  2 104

  1 451

  2005

  13 287

  10 819

  7 329

  2 468

  1 634

  2010

  14 061

  11 214

  7 489

  2 847

  2 011

  2014

  14 809

  11 665

  7 816

  3 144

  2 134

  Nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích cây trồng phân theo nhóm cây ở nước ta giai đoạn 2000 - 2014?

  • A. Diện tích lúa luôn lớn hơn diện tích cây công nghiệp.
  • B. Tổng diện tích các loại cây trồng của nước ta tăng liên tục.
  • C. Diện tích cây hàng năm lớn hơn diện tích cây lâu năm.
  • D. Diện tích lúa luôn tăng và chiếm tỉ lệ lớn trong diện tích cây hàng năm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68301

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Địa Lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON