ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu công nghiệp được biểu hiện ở

  • A. thứ tự về giá trị sản xuất của mỗi ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp.
  • B. mối quan hệ giữa các ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp.
  • C. tỉ trọng giá trị sản xuất cùa từng ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp.
  • D. các ngành công nghiệp trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68229

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Địa Lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON