ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam hợp chất hữu cơ A thu được 10,56 gam CO2 và 4.32 gam H2O.

  a, Xác định công thức phân tử của chất hữu cơ A biết 1 lít hơi A ở đktc nặng 2,679 gam

  b, Biết A là axit hữu cơ. Xác định công thức cấu tạo đúng của A               

  Lời giải tham khảo:

  a)  mC =  2,88,g;   mH = 0,48g 

  mO = 7,2 – ( 2,88 + 0,48 ) = 3,84 g   

  Đặt công thức : CxHyOz       

  Rút ra tỉ lệ  x : y : z = 1: 2 : 1.

  Suy ra công thức thực nghiệm: (CH2O)n 

  mA = 60 g. Suy ra n = 2                      

  Vậy công thức phân tử của A:  C2H4O     

  b)  Công thức cấu tạo của A :  CH3-COOH     

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67975

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON