YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đột biến nào sau đây gây bệnh ung thư máu ở người?

  • A. Mất đoạn đầu trên NST số 21
  • B. Lặp đoạn giữa trên NST số 23
  • C. Đảo đoạn trên NST giới tính X
  • D. Chuyển đoạn giữa NST số 21 và NST số 23

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 11752

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON