AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các dạng đột biến cấu trúc của NST được gọi là:

  • A. Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, thêm đoạn
  • B. Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, thêm đoạn
  • C. Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn
  • D. Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>