AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dòng điện do pin mặt trời cung cấp có gì khác với dòng điện do máy phát điện gió cung cấp? 

  • A.  Pin Mặt Trời có công suất lớn hơn máy phát điện gió.
  • B. Dòng điện do pin mặt trời cung cấp là dòng một chiều, còn do máy phát điện gió là xoay chiều.
  • C. Pin Mặt Trời cho dòng điện liên tục, còn máy phát điện gió cung cấp dòng điện đứt quãng.
  • D. Dòng điện do Pin Mặt Trời cung cấp là dòng điện xoay chiều còn do máy phát điện cung cấp là dòng một chiều biến đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn A. Pin Mặt Trời có công suất lớn hơn máy phát điện gió.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>