AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ánh sáng mặt trời mang đến cho mỗi mét vuông mặt đất một công suất 1,4kW. Hiệu suất của pin mặt trời là 10%, hãy tính xem cần phải làm các tấm pin mặt trời có diện tích tổng cộng là bao nhiêu để cung cấp điện cho một trường học sử dụng 20 bóng đèn 100W và 10 quạt điện 75W.

  • A. 13,7 m2.
  • B. 14,7 m2.
  • C. 32,6 m2.
  • D. 19,6 m2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Công suất sử dụng tổng cộng của trường học là: 20.100 + 10.75 = 2750W.
  • Vì hiệu suất của tấm pin Mặt Trời là 10% nên công suất của ánh sáng Mặt Trời cần cung cấp cho pin Mặt Trời là: 2750.10 = 27500 W.
  • Diện tích tấm pin Mặt Trời cần sử dụng là: 27500/1400  = 19,6 m2.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>