AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối tượng nào sau đây không thể cập nhật dữ liệu?

  • A. Bảng, biểu mẫu
  • B. Mẫu hỏi, báo cáo
  • C. Báo cáo
  • D. Bảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>