AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau đây?

  • A. Chọn trường đưa vào báo cáo
  • B. Lọc những bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó
  • C. Gộp nhóm dữ liệu
  • D. Bố trí báo cáo và chọn kiểu trình bày

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>