ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đới ôn hòa nhiệt độ trung bình năm là bao nhiêu? 

  • A. 10OC
  • B. 20OC
  • C. 25OC
  • D. 20-30OC

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF