AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đới ôn hòa mang tính chất: 

  • A. Trung gian
  • B. Mang tính hàn
  • C. Mang tính chất của đới nóng
  • D. Mnag tính chất của đới lạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA