YOMEDIA
 • Đọc bài thơ sau và trả lời những câu hỏi ở dưới: (2,0 điểm).

  Lặng rồi cả tiếng con ve

  Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

  Nhà em vẫn tiếng ạ ời

  Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.

  Lời ru có gió mùa thu

  Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

  Những ngôi sao thức ngoài kia

  Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

  Đêm nay con ngủ giấc tròn

  Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

  (Mẹ, Trần Quốc Minh, Theo Thơ chọn với lời bình, NXB Giáo dục, 2002, tr. 28 - 29)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA