AMBIENT
  • Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    • Bài thơ được viết theo thể thơ lục bát
    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>