AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong máy điện, điện năng thu được bao giờ cũng có giá trị nhỏ hơn cơ năng cung cấp cho máy. Vì sao? 

  • A.  Vì một đơn vị điện năng lớn hơn một đơn vị cơ năng.
  • B. Vì một phần cơ năng đã biến thành dạng năng lượng khác ngoài điện năng.
  • C. Vì một phần cơ năng đã tự biến mất.
  • D.  Vì chất lượng điện năng cao hơn chất lượng cơ năng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>