AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các hiện tượng tự nhiên thường có sự biến đổi giữa:

  • A. thế năng và động năng
  • B. thế năng và cơ năng
  • C. nhiệt năng và quang năng
  • D. cơ năng và động năng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA