AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để điều khiển tốc độ động cơ 1 pha ta có thể sử dụng các phương pháp nào sau đây?

  • A. Thay đổi số vòng dây của stato.
  • B. Điều khiển đưa điện áp vào động cơ.
  • C. Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ
  • D. Cả 3 phương pháp trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ

  Để điều khiển tốc độ động cơ 1 pha có thể sử dụng 3 phương pháp sau:

  • Thay đổi số vòng dây của stato.

  • Điều khiển đưa điện áp vào động cơ.

  • Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA