YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tụ điện được sử dụng làm gì trong mạch điện xoay chiều?

  • A. điều khiển điện áp
  • B. điều chỉnh thời gian
  • C. tạo điện áp ngưỡng
  • D. tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  C- Tụ điện tạo điện áp ngưỡng để mở thông điac.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>