YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để biến đổi sắt (II) oxit thành sắt (III) hiđroxit có thể dùng lần lượt hoá chất là

  • A. HCl ; NaOH, không khí ẩm.
  • B. NaOH ; HCl; không khí khô.
  • C. NaOH ; nước; không khí ẩm.
  • D. Nước ; NaOH; không khí khô.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để biến đổi sắt (II) oxit thành sắt (III) hiđroxit có thể dùng lần lượt hoá chất là HCl ; NaOH, không khí ẩm.

  FeO + HCl → FeCl2 + H2O

  FeCl2 + NaOH → Fe(OH)2 + NaCl

  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  → 4Fe(OH)3

  RANDOM

Mã câu hỏi: 13736

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA