ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các chất có tên gọi sau: Natri oxit, lưu huỳnh đioxit, canxi hiđroxit, axit sunfuric.Dãy công thức hoá học của các chất ứng với tên gọi trên lần lượt là:

  • A. Na2O ; SO3 ; Ca(OH)2 ; H2SO4  
  • B. Na2O ; SO2 ; Ca(OH)2 ; H2SO4
  • C. Na2O ; SO2 ; CaO ; H2SO4 
  • D. Na2O ; SO3 ; Ca(OH)2 ; H2SO3
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Natri oxit: Na2

  Lưu huỳnh đioxit: SO2 

  Canxi hiđroxit: Ca(OH)2

  Axit sunfuric: H2SO4

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 13734

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1