AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho các chất có tên gọi sau: Natri oxit, lưu huỳnh đioxit, canxi hiđroxit, axit sunfuric.Dãy công thức hoá học của các chất ứng với tên gọi trên lần lượt là:

  • A. Na2O ; SO3 ; Ca(OH)2 ; H2SO4  
  • B. Na2O ; SO2 ; Ca(OH)2 ; H2SO4
  • C. Na2O ; SO2 ; CaO ; H2SO4 
  • D. Na2O ; SO3 ; Ca(OH)2 ; H2SO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Natri oxit: Na2

  Lưu huỳnh đioxit: SO2 

  Canxi hiđroxit: Ca(OH)2

  Axit sunfuric: H2SO4

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13734

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF