AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các chất có tên gọi sau: Natri oxit, lưu huỳnh đioxit, canxi hiđroxit, axit sunfuric.Dãy công thức hoá học của các chất ứng với tên gọi trên lần lượt là:

  • A. Na2O ; SO3 ; Ca(OH)2 ; H2SO4  
  • B. Na2O ; SO2 ; Ca(OH)2 ; H2SO4
  • C. Na2O ; SO2 ; CaO ; H2SO4 
  • D. Na2O ; SO3 ; Ca(OH)2 ; H2SO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Natri oxit: Na2

  Lưu huỳnh đioxit: SO2 

  Canxi hiđroxit: Ca(OH)2

  Axit sunfuric: H2SO4

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>