AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ biểu thị những tính chất hoá học của hợp chất vô cơ sau:

  a, Oxit bazơ    +     (1)  →   bazơ (dd)

  b, Oxit axit      +    nước   →    (2) (dd)

  c) Bazơ     →  (3)       +      nước

  d, Axit (dd)     +    (4) (dd) →   muối    +   axit

  Các số (1) (2) (3) (4) lần lượt là:

  • A. Nước; oxit bazơ; axit; muối. 
  • B. Nước; oxit bazơ; muối; axit.
  • C. Nước; muối; axit; oxit bazơ. 
  • D. Nước; axit; oxit bazơ; muối.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  a, Oxit bazơ    +  nước  →  dung dịch bazơ

  b, Oxit axit      +    nước   →  dung dịch axit 

  c) Bazơ     →  oxit bazơ   +   nước

  d, Axit (dd)     +   muối  →   muối mới  +   axit mới

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>