YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dãy nào sau đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch brom? 

  • A. Propen, butađien, propin. 
  • B. Butan, axetien, etilen. 
  • C. Metan, butađien, etilen.  
  • D. Axetien, etan, propen.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 84426

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON