YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Anken nào sau đây tác dụng với HBr tạo thành một sản phẩm duy nhất? 

  • A. CH2=C(CH3)2
  • B. CH2=CH-CH2-CH3
  • C. CH3CH=CHCH3
  • D. CH2=CH-CH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 84431

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON