YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Công thức cấu tạo nào sau đây có đồng phân hình học? 

  • A. CH2=CHC2H5
  • B. CH2=CHCl.  
   .
  • C. (CH3)2C=CHCH3
  • D. CH3CH=CHCH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 84418

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON