YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thuốc thử dùng để phân biệt phenol và etanol là 

  • A. Cu(OH)2
  • B. dung dịch KMnO4
  • C. dung dịch Br2
  • D. Na.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 84420

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON