YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng với anken? 

  • A. Nhiệt độ sôi giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối. 
  • B. Là nguyên liệu cho nhiều quá trình sản xuất hóa học. 
  • C. Từ C2H4 đến C4H8 là chất khí ở điều kiện thường. 
  • D. Nhẹ hơn nước và không tan trong nước. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 84432

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON