YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhóm gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng ankan là: 

  • A. C3H8, C4H10, C5H12, C6H12
  • B. CH4, C2H2, C3H8, C4H10
  • C. CH4, C2H4, C3H6, C4H8
  • D. CH4, C3H8, C4H10, C5H12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 84430

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON