YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây có thể thuộc dãy đồng đẳng của benzen? 

  • A. C9H10
  • B. C7H10
  • C. C8H8
  • D. C7H8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 84435

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON