ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  David Lightfoot gives the example of Guguyimadjir in order to ______.

  • A. protest against spending millions of dollars to preserve dying languages
  • B. describe how humanity loses all of the knowledge of the world through dead languages
  • C. prove that languages give us insight into different ways humans organize their world
  • D. show how language preservation helps traditional healers in rural areas find new medicines

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  David Lightfoot đưa ra ví dụ về Guguyimadjir để ______.

  A. phản đối việc chi hàng triệu đô la để bảo vệ các ngôn ngữ chết

  B. mô tả cách thức con người mất tất cả kiến thức về thế giới thông qua các ngôn ngữ chết

  C. chứng minh rằng ngôn ngữ cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về những cách khác nhau mà con người tổ chức thế giới của họ

  D. chỉ ra bảo vệ ngôn ngữ giúp những người chữa bệnh truyền thống ở nông thôn tìm thuốc mới như thế nào

  Thông tin: But one of the most common reasons given by these researchers is that studying languages gives us

  insight into the radically different way humans organize their world. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28351

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON