ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  According to the passage, which language is a dead language?

  • A. Irish
  • B. English
  • C. Hebrew
  • D. Latin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Theo đoạn văn, ngôn ngữ nào là một ngôn ngữ chết?

  A. Ailen                                  C. Do Thái

  B. tiếng Anh                           D. tiếng Latin

  Thông tin: Hebrew was considered a dead language, like Latin, but is now the national language of Israel. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28346

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON