YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đạo hàm của hàm số

  \(f(x) = \frac{{{x^2} + 2x + 4}}{{{x^3} - 8}}\)

  bằng biểu thức nào sau đây?

  • A. \(\frac{{2x + 2}}{{3{x^2}}}\)
  • B. \(\frac{{ - 1}}{{{{\left( {x - 2} \right)}^2}}}\)
  • C. \(\frac{1}{{{{\left( {x - 2} \right)}^2}}}\)
  • D. \(\frac{{2x + 2}}{{{{\left( {{x^3} - 8} \right)}^2}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(f(x) = \frac{{{x^2} + 2x + 4}}{{{x^3} - 8}} = \frac{{{x^2} + 2x + 4}}{{\left( {x - 2} \right).\left( {{x^2} + 2x + 4} \right)}} = \frac{1}{{x - 2}}\)

  \(f'(x) =  - \frac{1}{{{{\left( {x - 2} \right)}^2}}}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46864

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON