YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đạo hàm của hàm số

  \(f(x) = \frac{{{x^2} + 1}}{{\sqrt {{a^2} + {x^2}} }}\)

  (a là hằng số) bằng biểu thức nào sau đây?

  • A. \(\frac{{2x}}{{{a^2} - {x^2}}}\)
  • B. \(\frac{{x\left( {2{a^2} - 3{x^2} - 1} \right)}}{{\left( {{a^2} - {x^2}} \right)\sqrt {{a^2} - {x^2}} }}\)
  • C. \(\frac{{2x}}{{\sqrt {2a - 2x} }}\)
  • D. \(\frac{{x\left( {2{a^2} - {x^2} + 1} \right)}}{{\left( {{a^2} - {x^2}} \right)\sqrt {{a^2} - {x^2}} }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}
  f'(x) = \frac{{2x\sqrt {{a^2} - {x^2}}  - \frac{x}{{\sqrt {{a^2} - {x^2}} }}\left( {{x^2} + 1} \right)}}{{{a^2} - {x^2}}}\\
   = \frac{{2x\left( {{a^2} - {x^2}} \right) - x\left( {{x^2} + 1} \right)}}{{\left( {{a^2} - {x^2}} \right)\sqrt {{a^2} - {x^2}} }} = \frac{{x\left( {2{a^2} - 3{x^2} - 1} \right)}}{{\left( {{a^2} - {x^2}} \right)\sqrt {{a^2} - {x^2}} }}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46862

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF