YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Đạo hàm của hàm số \(y = {\left( {{x^3} - \frac{4}{{\sqrt x }}} \right)^5}\) bằng biểu thức nào sau đây?

  • A. \(5{\left( {{x^3} - \frac{4}{{\sqrt x }}} \right)^4}\)
  • B. \(5{\left( {{x^3} - \frac{4}{{\sqrt x }}} \right)^4}\left( {3{x^2} - \frac{2}{{\sqrt x }}} \right)\)
  • C. \(5{\left( {{x^3} - \frac{4}{{\sqrt x }}} \right)^4}\left( {3{x^2} - \frac{2}{{x\sqrt x }}} \right)\)
  • D. \(5{\left( {{x^3} - \frac{4}{{\sqrt x }}} \right)^4}\left( {3{x^2} + \frac{2}{{x\sqrt x }}} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(y' = 5{\left( {{x^3} - \frac{4}{{\sqrt x }}} \right)^4}.\left( {3{x^2} - 4.\frac{{ - \left( {\sqrt x } \right)'}}{x}} \right) = 5{\left( {{x^3} - \frac{4}{{\sqrt x }}} \right)^4}\left( {3{x^2} + \frac{2}{{x\sqrt x }}} \right)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46860

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON