YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đạo hàm của hàm số f(t)=a3-3at2-5t3(với a là hằng số) bằng biểu thức nào sau đây?

  • A. 3a2-6at-15t2
  • B. 3a2-3t2
  • C. -6at-15t2
  • D. 3a2-3t2-6at-15t2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lấy đạo hàm theo biến t: \(f'(t) =  - 6at - 15{t^2}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46861

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON