YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đạo hàm của hàm số f(t)=a3-3at2-5t3(với a là hằng số) bằng biểu thức nào sau đây?

  • A. 3a2-6at-15t2
  • B. 3a2-3t2
  • C. -6at-15t2
  • D. 3a2-3t2-6at-15t2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lấy đạo hàm theo biến t: \(f'(t) =  - 6at - 15{t^2}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46861

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF