YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Cho hàm số \(f(x) = x - 2\sqrt {{x^2} + 12} \)

  Tập nghiệm của bất phương trình f'(x) ≤ 0 là:

  • A. \(\left( { - \infty ;2} \right) \cup \left[ {2; + \infty } \right)\)
  • B. \(\left( { - \infty ;2} \right)\)
  • C. \(\left[ {2; + \infty } \right)\)
  • D. \(\left( {2; + \infty } \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có \(f'(x) = 1 - \frac{{2x}}{{\sqrt {{x^2} + 12} }}\)

  Do đó 

  \(\begin{array}{l}
  f'(x) \le 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{{2x}}{{\sqrt {{x^2} + 12} }} \le 0\\
   \Leftrightarrow \sqrt {{x^2} + 12}  \le 2x \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge 0\\
  {x^2} + 12 \le 4{x^2}
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge 0\\
  {x^2} \ge 4
  \end{array} \right. \Leftrightarrow x \ge 2
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46866

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON