YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(f\left( x \right) =  - \frac{1}{3}{x^3} - \frac{1}{2}{x^2} + mx - 5\)

  Tập hợp các giá trị của m thoả mãn f' (x) ≤ 0,∀x ∈ R

  • A. \(\left( { - \infty ; - \frac{1}{4}} \right]\)
  • B. \(\left( { - \infty ; - \frac{1}{4}} \right)\)
  • C. \(\left( { - \frac{1}{4}; + \infty } \right)\)
  • D. \(\left[ { - \frac{1}{4}; + \infty } \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  f'(x) = -x2 - x + m. Do đó f'(x) ≤ 0, ∀ x ∈ R ⇔ -x2 - x + m ≤ 0, ∀x ∈ R

  \( \Leftrightarrow \Delta  \le 0 \Leftrightarrow 1 + 4m \le  \Leftrightarrow m \le  - \frac{1}{4}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46865

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON