YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đạo hàm của hàm số \(y = \frac{{5 - 2x - 3{x^2}}}{{3x - 2}}\) bằng biểu thức nào dưới đây?

  • A. \(\frac{{ - 2 - 6x}}{{{{\left( {3x - 2} \right)}^2}}}\)
  • B. \(\frac{{ - 2 - 6x}}{3}\)
  • C. \(\frac{{ - 9{x^2} + 12x - 11}}{{{{\left( {3x - 2} \right)}^2}}}\)
  • D. \(\frac{{ - 5 - 6x}}{{{{\left( {3x - 2} \right)}^2}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  y' = \frac{{\left( { - 2 - 6x} \right)\left( {3x - 2} \right) - 3\left( {5 - 2x - 3{x^2}} \right)}}{{{{\left( {3x - 2} \right)}^2}}}\\
   = \frac{{ - 6x + 4 - 18{x^2} + 12x - 15 + 6x + 9{x^2}}}{{{{\left( {3x - 2} \right)}^2}}} = \frac{{ - 9{x^2} + 12x - 11}}{{{{\left( {3x - 2} \right)}^2}}}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46859

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF