YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Đạo hàm của hàm số \(y = \left( {5 - 3x} \right)\left( {\frac{1}{3}{x^3} + \frac{1}{2}{x^2} - 4} \right)\) bằng biểu thức nào dưới đây?

  • A. -3+x2+x
  • B.  -3(x2+x)
  • C.  -3-x2-x
  • D. \( - 4{x^3} + \frac{1}{2}{x^2} + 5x + 12\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}
  y' =  - 3\left( {\frac{1}{3}{x^3} + \frac{1}{2}{x^2} - 4} \right) + \left( {5 - 3x} \right)\left( {{x^2} + x} \right)\\
   =  - {x^3} - \frac{3}{2}{x^2} + 12 + 5{x^2} + 5x - 3{x^3} - 3{x^2} =  - 4{x^3} + \frac{1}{2}{x^2} + 5x + 12
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46858

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON