ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng của pháp luật là:

  • A. Có tính quy phạm phổ biến
  • B. Tính quyền lực, bắt buộc chung
  • C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức
  • D. Cả A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặc trưng của pháp luật là:

  + Có tính quy phạm phổ biến

  + Tính quyền lực, bắt buộc chung

  + Tính xác định chặt chẽ về hình thức

  Đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10034

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON