AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng cơ bản về khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

  • A. mùa đông lạnh kéo dài 2-3 tháng.
  • B. mùa mưa và mùa khô phân hóa sâu sắc.
  • C. gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh.
  • D. gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>