AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho số liệu:

  DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1943 - 2017 (Đơn vị: Triệu ha)

  Năm

  Tổng diện tích rừng

  Trong đó

  Rừng tự nhiên

  Rừng trồng

  1943

  14,3

  14,3

  0

  1983

  7,2

  6,8

  0,4

  2005

  12,7

  10,2

  2,5

  2017

  14,4

  10,2

  4,2

  (Nguồn: www.gso.gov.vn)

  Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích rừng của nước ta, giai đoạn 1943 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

  • A. Cột.
  • B. Miền.
  • C. Tròn.
  • D. Đường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>