YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây là của mạng điện sản xuất qui mô nhỏ?

  • A. Tải phân bố thường tập trung.
  • B. Dùng một máy biến áp riêng hoặc lấy điện áp từ đường dây hạ áp (380v/220v).
  • C. Mạng điện chiếu sáng từ cũng được cấp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có 3 đặc điểm :

  • Tải phân bố thường tập trung.

  • Dùng một máy biến áp riêng hoặc lấy điện áp từ đường dây hạ áp (380v/220v).

  • Mạng điện chiếu sáng từ cũng được cấp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 12737

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA