YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của mạng điện sản xuất qui mô nhỏ:

  • A. Có một hệ thống máy biến áp cấp chung cho cả mạng động lực và chiếu sáng.
  • B. Có một máy biến áp riêng cấp chung cho cả mạng động lực và chiếu sáng.
  • C. Không có trạm biến áp riêng, điện năng lấy từ dây hạ áp gần nhất.
  • D. Không có trạm biến áp riêng, điện năng lấy từ dây cao áp gần nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Có một máy biến áp riêng cấp chung cho cả mạng động lực và chiếu sáng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>