YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm bộ răng của thú ăn thịt là:

  • A. Răng cửa ngắn, răng nanh lớn, dài, nhọn, răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc.
  • B. Răng nhọn, răng hàm có 3, 4 mấu nhọn.
  • C. Răng nanh nhỏ, răng cửa và răng hàm lớn
  • D. Thiếu răng nanh, răng cửa rất lớn, sắc và cách răng hàm 1 khoảng trống gọi là khoảng trống hàm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặc điểm:

  • Bộ thú ăn thịt có bộ răng thích nghi với chế độ ăn thịt: răng cửa ngắn, sắc để róc xương, răng nanh lớn, dài, nhọn để xé mồi, răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc để cắt nghiền mồi.
  • Các ngón chân có vuốt cong dưới có đệm thịt dày nên bước đi rất êm. Khi di chuyển các ngón chân tiếp xúc với đất, nên khi đuổi mồi chúng chạy với tốc độ lớn.
  • Khi bắt mồi, các vuốt sắc nhọn giương ra khỏi đệm thịt cào xé con mồi.

  → Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21499

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON