YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Loài nào sau đây sống đơn độc 

  • A. Sói
  • B. Báo
  • C. Chuột đồng 
  • D. Sóc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Báo sống đơn độc, rình mồi và bắt mồi.

  → Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134502

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON