YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hổ, báo là đại diện của Bộ:

  • A. Bộ ăn sâu bọ.
  • B. Bộ ăn thịt.
  • C. Bộ ăn cỏ.
  • D. Bộ gặm nhấm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hổ, báo là đại diện của Bộ ăn thịt.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 21498

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF