YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Loài nào KHÔNG có tập tính đào hang 

  • A. Chuột chũi
  • B. Sói
  • C. Chuột đồng 
  • D. Chuột chù

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chuột chũi, chuột chù và chuột đồng đều có tập tính đào hang dưới đất.

  → Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134505

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON