YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chuột đồng, sói, nhím là đại diện của Bộ  

  • A. Bộ Ăn sâu bọ
  • B. Bộ Ăn thịt
  • C. Bộ Gặm nhấm 
  • D. Bộ Thú huyệt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chuột đồng, sói, nhím là đại diện của Bộ Gặm nhấm, là bộ thú có số lượng loài lớn nhất.

  → Đáp án: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134504

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON