YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho ba đèn Đ1, Đ2, Đ3 mắc song song. Cường độ dòng điện qua mạch chính là 1A, cường độ dòng điện qua đèn Đ1 là 0,5A. Biết rằng hai đèn Đ2, Đ3 giống hệt nhau. Tìm cường độ dòng điện qua đèn Đ2 và Đ3.

  • A. 0,25A
  • B. 0,5A
  • C. 1A
  • D. 1,5A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cường độ dòng điện qua đèn 2 và đèn 3 là I23 = I – I1 = 1 – 0,5 = 0,5 A

  Vì hai đèn này giống nhau nên  \({I_2} = {I_3} = \frac{{{I_{23}}}}{2} = 0,25A\)

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 316472

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF