YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau có ghi 6V. Để mỗi đèn đều sáng bình thường thì phải mắc mạch điện như thế nào?

  • A. Lần lượt nối hai đầu mỗi bóng đèn với hai cực của nguồn.
  • B. Hai bóng đèn mắc song song vào hai cực của nguồn.
  • C. Hai bóng đèn mắc nối tiếp vào hai cực của nguồn.
  • D. Không có cách mắc nào để cả hai đèn sáng bình thường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để mỗi đèn đều sáng bình thường thì phải mắc hai bóng đèn nối tiếp và mắc vào hai cực của nguồn ⇒ Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 316453

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON