YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây không phải là của mạch điện gồm hai đèn Đ1, Đ2 mắc song song?

  • A. Hai đèn có hai điểm nối chung
  • B. Hiệu điện thế trên hai đèn có giá trị bằng nhau
  • C. Nếu hai đèn giống hệt nhau thì sẽ sáng như nhau
  • D. Cường độ dòng điện qua hai đèn có giá trị bằng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nếu hai đèn khác nhau, cường độ dòng điện qua hai đèn khác nhau ⇒ Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 316460

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON