YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây không phải là của mạch điện gồm hai đèn Đ1, Đ2 mắc song song?

  • A. Hai đèn có hai điểm nối chung
  • B. Hiệu điện thế trên hai đèn có giá trị bằng nhau
  • C. Nếu hai đèn giống hệt nhau thì sẽ sáng như nhau
  • D. Cường độ dòng điện qua hai đèn có giá trị bằng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nếu hai đèn khác nhau, cường độ dòng điện qua hai đèn khác nhau ⇒ Đáp án D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 316460

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON